...

Księga Handlowa dla Firm

2,740.00  netto

Licencja: Stacjonarna
Opłata: jednorazowa
Przeznaczenie: dla Firm
Wymaga modułu Comarch ERP Optima Kasa Bank

Księga Handlowa w wersji dla Firm

Księga Handlowa dla Firm obsługuje wszystkie formy księgowości — od ryczałtu i książki przychodów i rozchodów (KPiR), aż po pełną księgowość, zwaną księgowością kontową.

 • tworzenie okresów obrachunkowych (zobacz film),
 • stworzenie wielopoziomowego planu kont oraz wykorzystanie funkcji grup kont (zobacz film),
 • księgowanie do jednego lub wielu dzienników cząstkowych,
 • następnie generowanie zestawienia obrotów i sald za dowolny okres,
 • wykorzystanie schematów księgowych do automatycznego księgowania dokumentów oraz deklaracji (zobacz film)
 • predekretację dokumentów (zobacz film),
 • tworzenie księgowań okresowych (zobacz film)
 • prowadzenie pełnej ewidencji VAT oraz wydruk deklaracji VAT-7 i VAT-7K, VAT-UE, VAT-9M, VAT-27 i wysyłanie deklaracji do systemu e-Deklaracji,
 • sporządzanie VAT-ZD do deklaracji VAT-7 (zobacz film),
 • rozliczanie VAT na zasadach ogólnych i metodą kasową (zobacz film),
 • kolejnie obliczanie zaliczek na PIT-36, PIT-36L, CIT-8, a także obliczanie i wysyłanie drogą elektroniczną deklaracji rocznych,
 • inicjalizację bilansu otwarcia na podstawie sald kont roku poprzedniego (zobacz film),
 • oddzielne ewidencjonowanie dokumentów, które nie są fakturami VAT, mianowicie np. dowody wewnętrzne, polisy ubezpieczeniowe, zlecenia itp.,
 • księgowanie dokumentów bezpośrednio z innych modułów, np. list płac z modułu Płace i Kadry lub dokumentów OT, LT z modułu Środki Trwałe,
 • parowania ze sobą dekretów na kontach rozrachunkowych (zobacz film),
 • generowanie automatycznych różnic kursowych i kompensat w momencie rozrachowywania dekretów,
 • tworzenie zestawień księgowych, a konkretnie: bilans firmy, rachunek zysków i strat, przepływy środków pieniężnych itd. (zobacz film),
 • import lub eksport plików poprzez pracę rozproszoną,
 • automatyczną internetową wymianę dokumentów,
 • tworzenie i wysyłanie plików JPK (w szczególności struktury: VAT, KR, PKPiR, EWP, WB, FA, MAG) do Urzędu Skarbowego (zobacz film),
 • również scalenie plików JPK_VAT,
 • automatyczne rozliczanie przelewów bankowych przy imporcie (zobacz film),
 • ponadto prowadzenie rozliczeń przy użyciu mechanizmu podzielnej płatności – Split payment (zobacz film).
0/5 (0 Reviews)
0/5 (0 Reviews)
Shopping Cart
Scroll to Top