...

Polityka prywatności

I Informacje ogólne • Niniejsza Polityka Prywatności określa
sposób pozyskiwania, przetwarzania oraz zabezpieczania danych osobowych w
rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku
(Dz.U. Nr 133, poz. 883 z póź. zm.) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą
elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 z póź. zm.)

 • Właścicielem strony internetowej www.licencjeoptima.pl
  oraz administratorem danych osobowych osobowych jest

 

www.licencjeoptima.pl

 

NIP: PL 952-222-39-04

WGKOM SP. Z O.O.

731-835-666

michal@wgkom.pl

 

wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej. II Dane osobowe

 • Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez
  użytkownika.
 • Dane osobowe są pozyskiwane podczas podczas składania
  zamówienia w sklepie lub wysyłania maila na adres podany na stronie • Dane
  osobowe są wykorzystywane wyłącznie w celu realizacji zamówienia
 • Zawartość strony in ternetowej można przeglądać bez
  podawania jakichkolwiek danych osobowych.
 • Każda osoba, która udostępniła swoje dane osobowe ma prawo
  do dostępu do ich treści oraz możliwość ich poprawiania, uaktualniania,
  uzupełniania, jak i również żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych
  oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Wymienione
  czynności można dokonać poprzez wysłanie stosownego oświadczenia na adres
  email: ( michal@wgkom.pl)
 • Pozyskane przechowywane, przetwarzane i chronione zgodnie
  z obowiązującymi przepisami prawa. Zbiór danych osobowych został zgłoszony do
  Urzędu Ochrony Danych Osobowych (uodo.gov.pl)
 • Administrator chroni zgromadzone dane osobowe korzystając
  z następujących środków:zabezpieczenie zbioru danych przed nieuprawnionym
  dostępem III Informacja o plikach cookies.
 • Serwis korzysta z plików cookies.
 • Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane
  informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urz
  ądzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron
  internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z
  której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny
  numer. • Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu
  pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.
 • Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach: •
  tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkow nicy
  Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich
  struktury i zawartości; • utrzymania sesji Użytkownika Serwisu (po
  zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu
  ponownie wpisywać loginu i hasła; • określania profilu użytkownika w celu
  wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności
  sieci Google. • W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików
  cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies
  „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym
  Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub
  wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies
  przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w
  parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika. •
  Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa)
  zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym
  Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie.
  Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także
  automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat
  zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej. • Ograniczenia
  stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na
  stronach internetowych Serwisu.
 • Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym
  Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z
  operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
 • Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych
  firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookies wykorzystywane w
  statystykach: Polityka ochrony prywatności Google Analytics.
 • Pliki cookies mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe,
  w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w
  jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o
  ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.
 • W zakresie informacji o preferencjach użytkownika
  gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować
  informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/
  IV Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę? • Jeśli
  użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia
  przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla
  procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika
  może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron
  www.
 • W celu zarządzania ustawieniami cookies wybierz z listy
  poniżej przeglądarkę internetową/ system i postępuj zgodnie z instrukcjami • –
  Internet Explorer • – Chrome • – Safari • – Firefox • – Opera • – Android • –
  Safari (iOS) • – Windows Phone • – Blackberry V Udostępnienie danych. • Dane
  podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie
  dozwolonych. • Operator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych
  przez Serwis upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w
  zakresie wynikającym z żądania. VI Postanowienia końcowe
 • Administrator ma prawo do zmian w niniejszej Polityce
  Prywatności. Osoby udostępniające swoje dane osobowe obowiązuje aktualnie
  obowiązująca wersja Polityki Prywatności, dostępna na stronie www.licencjeoptima.pl
 • W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką Prywatności
  stosuje się obowiązujące przepisy prawa polskiego.
0/5 (0 Reviews)
5/5 (1 Review)
Shopping Cart
Scroll to Top