...

Moduły obsługiwane w Comarch ERP Optima

Najważniejszą zaletą tego nowoczesnego i innowacyjnego systemu informatycznego jest fakt, iż jest w stanie kompleksowo zarządzać całością przedsiębiorstwa. Można w nim przeprowadzać nie tylko rozliczenia kasowo-bankowe, fakturowanie czy sprzedaż ale także bardziej zaawansowane prowadzenie całej księgowości, czy sprawy HR.
Główne moduły obsługiwane przez Comarch ERP Optima:
 

Nawet jeśli nie posiadamy jeszcze licencji na system Optima, to jest możliwość, aby niektóre z modułów takie jak np. IBARD, e-Sprawozdania czy PPK zakupić i pracować na innym środowisku. Taka wersja programu nazywa się Standalone.
Omówimy teraz funkcjonalności obszarów odpowiadające modułów w systemie.

Moduł Kasa/ Bank:

 • Bieżąca kontrola przepływu środków pieniężnych w przedsiębiorstwie,
 • Gromadzenie informacji o płatnościach związanych z danymi zarejestrowanymi w innych modułach,
 • Prowadzenie dowolnej liczby kas i rachunków bankowych w złotówkach i innych walutach,
 • Automatyczne pobieranie kursów NBP,
 • Rozliczanie dokumentów w innych walutach,
 • Automatyczne tworzenie różnic kursowych podczas rozliczania dokumentów w obcej walucie,
 • Definiowanie dowolnej liczby płatności i przypisanie do każdej odpowiedniego rejestru kasowego/bankowego,
 • Częściowe rozliczanie należności czy zobowiązań,
 • Generowanie dokumentów kompensat,
 • Monitorowanie i windykacja należności – wystawianie not odsetkowych, ponagleń zapłaty oraz potwierdzeń sald – pojedynczych lub seryjnych,
 • Seryjne rozliczanie dokumentów z preliminarza płatności,
 • Kojarzenie płatności i dokumentów na poziomie płatności z faktury,
 • Wykonanie zbiorczego zestawienia wpływów i wydatków pieniężnych – tych już dokonanych (zapisów) oraz planowanych zdarzeń,
 • Używanie mechanizmu podzielonej płatności – MPP,
 • Rozliczenia ze wszystkimi podmiotami prawnymi – urzędami, kontrahentami, pracownikami.

Moduł Księgowość: 

 • Zawsze zgodny z przepisami. Oprogramowanie zgodne ze wszystkimi obowiązującymi przepisami, odpowiedzialne i bezpieczne prowadzenie firmy,
 • Wszystkie formy księgowości: ewidencja ryczałtowa, Książka Przychodów i Rozchodów oraz Księga Handlowa,
 • Automatyzacja procesów. Automatyczne księgowanie dokumentów przy wykorzystaniu wzorców księgowych (pełna księgowość), OCR,
 • Operacje seryjne na dokumentach,
 • Rozliczenie VAT na zasadach ogólnych i metodą kasową. Możliwość wyboru metody rozliczenia VAT, rozliczenia miesięczne lub kwartalne,
 • Naliczanie zaliczek na PIT-36/PIT-36L, PIT-37, PIT-28, czy CIT-8 oraz obliczanie i elektroniczna wysyłka deklaracji rocznych,
 • Pełna ewidencja VAT. Wprowadzanie dokumentów do Rejestrów VAT, tworzenie wydruków rejestrów VAT, sporządzanie deklaracji podatkowych i wysyłanie do systemu e-Deklaracje, dowolna ilość pod rejestrów VAT sprzedaży i zakupu,
 • Sporządzanie i przesyłanie plików JPK we wszystkich strukturach: JPK_V7, VAT, KR, PKPiR, EWP, WB, FA, MAG.
 • Ewidencja dodatkowa. W programie możliwa jest rejestracja dokumentów, które nie są dokumentami VAT, np. zlecenia, polisy ubezpieczeniowe,
 • OCR dokumentów kosztowych. Wprowadzanie faktur ze skanów i zdjęć; plików PDF, JPG, PNG,
 • Sporządzanie VAT-ZD do pliku JPK_V7. Rozliczenie ulgi na złe długi w celu skorygowania podatku VAT naliczonego za niezapłacone faktury w terminie.

 Moduł Kadry i płace:  

 • Rozliczanie pracowników. Ewidencja i rozliczanie pracowników na podstawie umowę o pracę z uwzględnieniem nadgodzin i nieobecności pracowniczych. Rozliczanie umów cywilnoprawnych, w tym także zawieranych z cudzoziemcami.
 • Deklaracje ZUS. Tworzenie i przesyłanie do Płatnika formularzy zgłoszeniowych oraz deklaracji rozliczeniowych ZUS dla pracowników i właścicieli wraz z załącznikami,
 • Deklaracje PIT. Naliczanie i wydruk deklaracji podatkowych zgodnych z obowiązującymi wzorami formularzy, wysyłanie deklaracji podatkowych do systemu e-Deklaracje.
 • Obsługa PPK. Możliwość ewidencji danych dotyczących uczestnictwa pracownika w programie, naliczania składek Pracowniczych Planów Kapitałowych oraz generowania płatności dla instytucji finansowej,
 • Różne formy zatrudnienia. Możliwość obsługi kadrowo-płacowej dla pracowników wieloetatowych. Rozliczanie wynagrodzeń oraz dla pracowników tymczasowych pracowników oddelegowanych do pracy za granicą (moduł Płace i Kadry Plus),
 • e-Teczki pracownicze. Pełna elektroniczna dokumentacja pracownicza, służy do przechowywania wszystkich dokumentów kadrowych związanych z pracownikiem, umożliwia łatwy i szybki dostęp do danych pracownika.
 • Operacje seryjne. Wykonywanie operacji dla wielu pracowników jednocześnie, m.in.: zmiana wartości wybranych pól w formularzu kadrowym, naliczanie limitów nieobecności, dodawanie nieobecności, wstawianie dni w planie/czasie pracy, seryjna wypłata dodatku (moduł Płace i Kadry Plus),
 • Inne obszary kadr i płac. Możliwość generowania własnych składników wypłat na podstawie różnych algorytmów naliczania, sporządzanie wydruków pomocniczych do raportów GUS, tworzenie własnych nieobecności wraz z limitami.

Moduł Faktury i Handel z magazynem:

 • Faktury i paragony. Faktury sprzedaży, faktury zakupu, faktury pro formy, faktury zaliczkowe, paragony, faktury zakupu od rolnika ryczałtowego, faktury korygujące,
 • Dokumenty magazynowe. Wydania i przyjęcia zewnętrzne, rozchody i przyjęcia wewnętrzne, rezerwacje odbiorcy, przesunięcia międzymagazynowe zamówienia u dostawcy,
 • Obsługa magazynu. Kontrola stanów magazynowych, wielomagazynowość, możliwość przeprowadzenia inwentaryzacji, zestawienie według dostaw, spis z natury, bilans handlowy towaru, historia towaru,
 • Rozliczanie magazynu. Określone metody rozliczania: FIFO, LIFO, AVCO,
 • Współpraca z urządzeniami. Drukarki i kasy fiskalne (w tym online), czytniki i skanery kodów kreskowych, kolektory danych, drukarki etykiet, terminale płatnicze,
 • Sprzedaż internetowa. Pełna i prosta integracja systemu Comarch ERP Optima z oprogramowaniem sklepu internetowego Comarch e-sklep oraz Comarch e-Sale i wszystko.pl,
 • Integracje z kurierami. Pełna integracja z kurierami DHL, DPD, pocztą polską, usługą In Post Allegro, In Post Paczkomaty, możliwość wydruku listów przewozowych oraz protokołu odbioru,
 • Możliwość generowania deklaracji AKC-WW, CUK-1, Intrastat, JPK FA, JPK MAG,
 • Kompletacja – rozchód składników oraz przyjęcie towaru złożonego,
 • Inne — monitorowanie przewozu towarów wrażliwych poprzez SENT, obrót opakowaniami kaucjonowanymi, obsługa pakietu VAT e-commerce (procedura OSS).

Analizy Business Intelligence:

 • Lepszy wgląd w działalność biznesu– firmy korzystające z modułu otrzymują szybką, rzetelną i aktualną wiedzę o wielu aspektach swojej działalności.
 • Usprawnienie procesu podejmowania decyzji – podejmowanie decyzji staje się łatwiejsze dzięki czytelnym i przekrojowym danym na temat funkcjonowania firmy w postaci analiz i raportów. Pozwalają one właścicielom firmy na rozstrzyganie, czy i jakie działania mają zostać podjęte do osiągnięcia zamierzonych efektów biznesowych.
 • Szybkie pozyskiwanie analiz – Comarch ERP Optima Analizy BI szybko odpowiada na postawione pytania, a zbudowanie nawet najbardziej skomplikowanych sprawozdań oraz zestawień sprowadza się do użycia prostej metody drag & drop czyli przeciągnij i upuść.
 • Oszczędność czasu – dzięki subskrypcji, raporty będą zawsze dostarczane na czas. Moduł samoczynnie wyśle raport ze wszystkimi niezbędnymi informacjami. Pozwolą one na zdiagnozowanie bieżącej sytuacji w firmie i podjęcie niezbędnych działań.
 • Weryfikacja realizacji planów firmy – wykorzystując moduł Comarch ERP Optima Analizy BI w prosty sposób na jednym sprawozdaniu, można odczytać stopień zrealizowanego planu i prześledzić trendy dla każdego z kluczowych wskaźników efektywności.

 

DMS- Document Management System:

 • Automatyzacja procesów biznesowych i obiegu dokumentów.
 • Mobilny dostęp. Dostęp do dokumentów praktycznie z dowolnego miejsca dzięki możliwości pracy na aplikacjach mobilnych, przeglądarkach www i aplikacji desktop,
 • Dzięki systemowi powiadomień mobilnych i mailowych, będziesz zawsze na bieżąco ze zleconymi zadaniami.
 • Kontrola czasu. Sprawniejsza realizacja procesów poprzez definiowanie czasu na ich realizację, automatyczną eskalację i raportowanie informacji,
 • Platforma low – code. Twórz i zmieniaj firmowe procesy za pomocą wbudowanego graficznego konfiguratora procesów,
 • Współpraca z ERP. Możliwość rozszerzania standardowych obszarów systemu ERP o nowe procesy zachowując integrację danych,
 • Automatyzacja procesu wprowadzania faktur wykorzystująca sprawdzone narzędzie Comarch OCR,
 • Elektroniczne archiwum. Wyeliminuj zagubione dokumenty rezygnując z papierowego obiegu na rzecz elektronicznego archiwum z pełnym dostępem do skanów i załączników,
 • Ścieżki akceptacji. Możliwość zastosowania własnego schematu obiegu dokumentów, wraz z opcją podpowiadaniem kolejnych kroków oraz wprowadzania reguł biznesowych,
 • Historia procesu. Zachowaj dostęp do pełnej informacji o procesie: czasy realizacji, osoby odpowiedzialne, komentarze i komplet danych.
0/5 (0 Reviews)
0/5 (0 Reviews)
Shopping Cart
Scroll to Top